ASOCIATIA DE PROPRIETARI PADIN NR.18, BLOC B3

          LEGISLATIE

 

1. Legea_230_2007 :  

 

2. Legea_196_2018 : 

 

3. Completari_la Legea 230_2007_2012_2015_2016_2017 : 

 

4. Ordin_PSI_Ministerul _Administratiei_si_Internelor_163_2007 : 

 

 

5. Hotarare_Consiliul_Local_Cluj_Napoca_caini_354_2015 : 

 

 

 

6. Contraventii_rezultate_din_LEGEA_196_2018_Atributii_Asociatie_2019 : 

 

 

 

 

Padin 18