ASOCIATIA DE PROPRIETARI PADIN NR.18, BLOC B3

  PROCEDURI, REGULI,  REGULAMENTE

 

 

 

  A. PROCEDURI

 

1. Procedura_din_Ghidul_Clientului_Compania_Somes_Cluj :  

 

 

2. Procedura_consum_apa : 

 

3. Procedura_repartizare_consumuri : 

 

 

4. Procedura_recuperare_restante :  

 

 

 

 

 

 

 

  B. REGULI

1.  Drepturile_membrilor_asociatiei_de_proprietari : 

  

2. Obligatiile_membrilor_sociatiei_de_proprietari : 

3. Model_cerere_de scutire_de_la_plata_cheltuielilor_de_persoane : 

4. Adeverinta_vanzare_cumparare_apartament : 

  

 

 

5. Model_de_Fisa_pentru_Cartea_imobil_CONTRAVENTII_2019 : ©

 

 

 

 

 C. REGULAMENTE

 

 

1. Regulament_Lege_de_infiintare_organizare_si_functionare_a_asociatiilor_de_proprietari :

 

 

2.  Regulament_de_ordine_interioara_al_Asociatiei_de_proprietari Bloc_B3_2019_si_2018 : 

 

Padin 18